Privacybeleid

 

Dit Privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.farout.be (hierna: de “Website”) bezoekt of gebruikt.

Beheer

De Website wordt beheerd door Anton De Groot, de verantwoordelijke uitgever (hierna: “Farout.be”, “wij” of “onze”). De contactgegevens zijn te vinden op www.farout.be/contact. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van Farout.be, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en haar uitvoeringsreglementen (hierna gezamenlijk de “Privacywet”). De gegevens die je op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacywet. Elke commentaar en reactie die je daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Farout.be behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Privacywet.

Gegevens van bezoekers

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten kan het invoeren van persoonsgegevens nuttig of zelfs nodig zijn. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden van de verwerking

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als jouw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over jouw interesses als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt verleend tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met sociale media). Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps). Eventuele betaalgegevens die je zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en Wintersportgids.be wijst derhalve elke verplichting of aansprakelijk dienaangaande af. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Website worden anoniem bewaard zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verkregen of worden verwerkt. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Farout.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens die door jou zouden worden verstrekt, en kan de gegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • het versturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
  • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid,… waarvan wintersportgids.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker;
  • om eventuele bestellingen uit te voeren of om gevraagde nieuwsbrieven of om andere commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen.

Farout.be zal jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zal deze enkel aan derden of overheidsinstanties ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Je dient er wel mee rekening te houden dat de gegevens die je op een publieke plaats post, zoals commentaren op een discussieforum of blog, door iedereen kunnen worden gelezen.

Cookies

Farout.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de Website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de Website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Wintersportgids.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken drie soorten cookies: sessiecookies (deze zijn tijdelijk en worden onmiddellijk na jouw bezoek van onze website gewist en dienen om de navigatie op onze website te vergemakkelijken), permanente cookies (deze dienen om je te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan onze Website) en analysecookies (voor bezoekersstatistieken).

Als bezoeker kan je zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kan je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wel is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet langer (naar behoren) functioneren.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit Privacybeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je ons een email sturen naar info@farout.be. Ook kan je je kosteloos verzetten tegen het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen (direct marketing) of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Beleid terecht bij Wintersportgids.be. De contactgegevens staan vermeld op de website (www.farout.be/contact).

Disclaimer

Farout.be mag de inhoud van dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de Website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Het verder gebruik van de Website zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid. Farout.be behoudt zich ook het recht om de inhoud van de Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Dit Privacybeleid werd laatst gewijzigd op 17 december 2015.